Ηλεκτρονικό κατάστημα (E-shop)

Η δράση που αναπτύσσει το Περιοδικό είναι μη κερδοσκοπική και τα έσοδα από τις πωλήσεις των τευχών καλύπτουν αποκλειστικά τις λειτουργικές του ανάγκες, κατοχυρώνοντας την εξέλιξη του εγχειρήματος. 

**Το Περιοδικό αποστέλλει τις παραγγελίες με το ταχυδρομείο (ΕΛΤΑ).


Προς ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Προς ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 2021-2022

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΤΕΥΧΗ