Ηλεκτρονικό κατάστημα

Η δράση που αναπτύσσει το Περιοδικό είναι μη κερδοσκοπική και τα έσοδα από τις πωλήσεις των τευχών καλύπτουν λειτουργικές ανάγκες κατοχυρώνοντας την εξέλιξη του εγχειρήματος. 

**Το Περιοδικό, μη θέλοντας να επιβαρυνθούν οι εταιρίες courier με περισσότερα δέματα προς αποστολή, θα αποστείλει τις παραγγελίες ταχυδρομικώς με τα ΕΛΤΑ.


ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ (για λίγες ημέρες)

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 2020-21

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΤΕΥΧΗ