Ενημερώσεις

 

Αγαπητό αναγνωστικό κοινό της «Υπαγωγής», θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η προθεσμία για την υποβολή εργασιών προς δημοσίευση στο δέκατο πέμπτο τεύχος του Περιοδικού μας παρατείνεται μέχρι τις 30 Ιουλίου 2023 23:59 (EEST).

Αγαπητό αναγνωστικό κοινό της «Υπαγωγής», θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στη Συντακτική Επιτροπή του Εξαμηνιαίου Φοιτητικού Νομικού Περιοδικού «Υπαγωγή» της ELSA Komotini παρατείνεται μέχρι και τη 12η Ιουλίου 2023, 23:59 (EEST).