Ενημερώσεις

 

Δίνεται παράταση προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων σχετικά με την πλήρωση θέσεων της Συντακτικής Επιτροπής έως τις 31/12 και ώρα 23:59.