Ενημερώσεις

 

Το ένατο τεύχος της Υπαγωγής έχει κυκλοφορήσει!Μπορείτε να διαβάσετε τον συγκεκριμένο σχολιασμό δικαστικής απόφασης στην ιστοσελίδα του Περιοδικού, μέσω του συνδέσμου www.ypagogi.gr/teuxitisypagogis/
Επισκεφθείτε το e-shop στην ιστοσελίδα μας https://www.ypagogi.gr/eshop και αποκτήστε όλα τα τεύχη της Υπαγωγής!

Το ένατο τεύχος της Υπαγωγής έχει κυκλοφορήσει! Μπορείτε να διαβάσετε τον συγκεκριμένο σχολιασμό στην ιστοσελίδα του Περιοδικού, μέσω του συνδέσμου www.ypagogi.gr/teuxitisypagogis/Επισκεφθείτε το e-shop στην ιστοσελίδα μας https://www.ypagogi.gr/eshop και αποκτήστε όλα τα τεύχη της Υπαγωγής!

Το ένατο τεύχος της Υπαγωγής έχει κυκλοφορήσει! Μπορείτε να διαβάσετε τη συγκεκριμένη μελέτη στην ιστοσελίδα του Περιοδικού, μέσω του συνδέσμου www.ypagogi.gr/teuxitisypagogis/Επισκεφθείτε το e-shop στην ιστοσελίδα μας https://www.ypagogi.gr/eshop και αποκτήστε όλα τα τεύχη της Υπαγωγής!

Το ένατο τεύχος της Υπαγωγής έχει κυκλοφορήσει! Μπορείτε να διαβάσετε τη συγκεκριμένη μελέτη στην ιστοσελίδα του Περιοδικού, μέσω του συνδέσμου www.ypagogi.gr/teuxitisypagogis/Επισκεφθείτε το e-shop στην ιστοσελίδα μας https://www.ypagogi.gr/eshop και αποκτήστε όλα τα τεύχη της Υπαγωγής!

Το ένατο τεύχος της Υπαγωγής έχει κυκλοφορήσει! Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Υπαγωγής, (ypagogi.gr), όπου θα βρείτε το παραπάνω άρθρο στο ένατο τεύχος, μέσω του συνδέσμου: www.ypagogi.gr/teuxitisypagogis/Επισκεφθείτε το e-shop στην ιστοσελίδα μας https://www.ypagogi.gr/eshop και αποκτήστε όλα τα τεύχη της Υπαγωγής!

Το ένατο τεύχος της Υπαγωγής έχει κυκλοφορήσει! Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Υπαγωγής, (ypagogi.gr), όπου θα βρείτε το παραπάνω άρθρο στο ένατο τεύχος, μέσω του συνδέσμου: www.ypagogi.gr/teuxitisypagogis/Επισκεφθείτε το e-shop στην ιστοσελίδα μας https://www.ypagogi.gr/eshop και αποκτήστε όλα τα τεύχη της Υπαγωγής!

Το Φοιτητικό Νομικό Περιοδικό ''Υπαγωγή", σε συνεργασία με τον τομέα ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων της ELSA Komotini, διοργανώνει, το Σάββατο 9 Ιανουαρίου 2020 και για τρίτη συνεχή χρονιά, Σεμιναριακά Μαθήματα με θέμα: "Η συγγραφή μιας επιστημονικής δημοσίευσης".