Τα Τεύχη της Υπαγωγής  Τεύχος 14ο

"Α. Σαρέλη" 

1 & 2/ 2023 | έτος 8ο | τόμος Γ' | σσ. 1-122Τεύχος 13ο

"Γ. Α. Κουμάντος"

2/2022 | έτος 7ο | τόμος Β' | σσ. 887-992Τεύχος 12ο

"Ν. Κ. Ανδρουλάκης"

1/2022 | έτος 7ο | τόμος Β' | σσ. 735-885Tεύχος 11ο

"Α. Ι. Μάνεσης"

2/2021 | έτος 6ο | τόμος Β' | σσ. 567-734Τεύχος 10ο

"Γ. Α. Μπαλής"

1/2021 | έτος 6ο | τόμος Β' | σσ. 383-566Τεύχος 9ο 

"K. N. Ρόκας"

2/2020 | έτος 5ο | τόμος Β' | σσ. 185-382Τεύχος 8ο 

"N. I. Χωραφάς"

1/2020 | έτος 5ο | τόμος Β' | σσ. 1-184Τεύχος 7ο 

"Α. Γιωτοπούλου-Μαραγκοπούλου"

2/2019  |  έτος 4ο | τόμος Α' | σσ. 701-840Τεύχος 6ο 

"Δ. Κοντόγιωργα-Θεοχαροπούλου"

1/2019  |   έτος 4ο | τόμος Α' | σσ. 537-700Τεύχος 5ο  

"Κ. Γ. Πιτσάκης"

2/2018  |   έτος 3ο | τόμος Α' | σσ. 411-536Τεύχος 4ο   

"Α. Ν. Μπουρόπουλος"

1/2018  |  έτος 3ο |τόμος Α' | σσ. 269-410


Τεύχος 3ο    

"Κ. Μ. Ιωάννου"

2/2017  |  έτος 2ο |τόμος Α' | σσ. 159-268Τεύχος 2ο  

"Δ. Θ. Τσάτσος"

1/2017  |  έτος 2ο |τόμος Α' | σσ. 83-158Τεύχος 1ο   

"Γ. Γ. Μητσόπουλος"

1/2016 | έτος 1ο | τόμος Α' | σσ. 1-82