ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Περιλαμβάνεται ένα (1) αντίτυπο του 11ου τεύχους και ένα (1) αντίτυπο του 12ου τεύχους. 

*Κάθε τεύχος αποστέλλεται ξεχωριστά όταν εκδοθεί. Εφόσον επιλέξετε να παραγγείλετε μαζί με την παρούσα και παλαιότερα τεύχη, αυτά θα σάς αποσταλούν κατά την πρώτη αποστολή.

30,00 €