Νομολογία

Συμβούλιο της Επικρατείας

Ολομέλεια


943/2020 - Πρόσληψη προσωπικού με ατομικές συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου [Φωτεινή Άννα Μακρίδου]

Τμήμα Β'


400/2020 - Παραδεκτή η «ne bis in idem», το πρώτον, ενώπιον του ΣτΕ [Ηλέκτρα Σαλιάρη]

2816/2020 - Προσφυγή με σκοπό την ακύρωση αποφάσεων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων [Ιωάννα Κώνστα]

Τμήμα Γ'


2789/2020- Πρόσληψη δικηγόρων με πάγια αντιμισθία από νομικά πρόσωπα δημοσίου τομέα  [Φωτεινή Άννα Μακρίδου]

Τμήμα Δ'


1227/2020 - Το δικαίωμα πληροφορείν παρουσιαστή αναφορικά με σεξουαλικές προτιμήσεις προσώπου [Μαρία Κατσιώτη]

194/2021- Νομιμότητα αξιοποίησης τηλεοπτικού υλικού στο πλαίσιο πειθαρχικής διαδικασίας [Βαμβακίδου Μαρίνα]


Άρειος Πάγος

Πολιτικές

Τμήμα Α1'


28/2020 - Αποζημίωση πελατείας εμπορικού αντιπροσώπου βάσει σύμβασης ορισμένου χρόνου [Ιωάννα Τσεκούρα]

1138/2020 - Η καταχρηστικότητα των Γ.Ο.Σ. στις τραπεζικές συναλλαγές [Ειρήνη Λαϊνάκη]

Τμήμα Α2'


1196/2020 - Καταχρηστική εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης [Ειρήνη Λαϊνάκη]

Τμήμα Δ'


11/2020 - Κρίσιμος ο χρόνος απόκτησης της εμπορικής ιδιότητας για την απαλλαγή των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων. [Ηλέκτρα Σαλιάρη]

Ποινικές

Ολομέλεια


3/2021 - Έννοια τρίτου κατ' άρθρα 362-363 ΠΚ και δικαστικά πρόσωπα [Χριστίνα Γάσπαρη]

Τμήμα Β'


642/2020 - Χρήση πλαστού εγγράφου κατά τον Νέο ΠΚ, συρροή με το έγκλημα της πλαστογραφίας [Αναστασία Λέκκου]

Τμήμα Ε' 


20/2020 - Ερμηνεία ελαφρυντικής περίστασης μη ταπεινών αιτίων [Παναγιώτης Ρισκάκης]

623/2020 - Αρπαγή - διάκριση από παράνομη κατακράτηση [Κωνσταντίνος Φιλιππουπολίτης]

217/2020 - Αυτεπάγγελτη εφαρμογή επιεικέστερης ποινικής διάταξης [Χριστίνα Γάσπαρη]

Τμήμα Στ'


126/2020- Αναίρεση απόφασης λόγω έλλειψης ειδικής αιτιολογίας - Συνέργεια [Αλεξία Θεοδωροπούλου]

887/2020 - Βιασμός - Γενετήσιες πράξεις με ανήλικο - εκκρεμοδικία - αποδεικτικά μέσα - Κατ' εξακολούθηση έγκλημα [Κωνσταντίνος Φιλιππουπολίτης]

905/2020 - Ερμηνεία του ελαφρυντικού του πρότερου σύννομου βίου [Λυδία Ρωτούς]

158/2021 - Κακουργηματική απιστία κατά ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας - ζητήματα συνταγματικότητας ποινικής διάταξης - αίτηση αναίρεσης δικαστικού βουλεύματος [Χριστίνα Γάσπαρη]

Τμήμα Ζ'


813 / 2020 - Προσκόμιση ποινικών καταδικαστικών αποφάσεων και κατηγορητηρίων σε πολιτική δίκη [Ιωάννα Μάρκου]


Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών 

493/2020 - Δικαίωμα της οικογένειας του πρόσφυγα για οικογενειακή επανένωση [Αναστασία Λέκκου]

Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών 

2532/2020 - Προϋποθέσεις παραδεκτού της Προσεπίκλησης Δικονομικού Εγγυητή [Μιχάλης Σταυρακάκης]


Μονομελές Πρωτοδικείο Κοζάνης  

248/2020 - Αναπροσαρμογή καταβολής ποσοστού μισθώματος λόγω κορωνοϊού COVID-19 [Μαρία Ειρήνη Τζαμάκου] 


Πλημμελειοδικείο Πατρών

315/2020 - Σωματική βλάβη αδυνάμων προσώπων - Εργασιακό mobbing/εργασιακός εκφοβισμός [Ιωάννα Μάρκου]


Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης

Νήσοι Μάρσαλ κατά Πακιστάν - Υποχρεώσεις σχετικά με την παύση των εξοπλιστικών πυρηνικών προγραμμάτων και του πυρηνικού αφοπλισμού και το ζήτημα της ύπαρξης διαφοράς [Αλεξία Θεοδωροπούλου]


Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Υπόθεση Γκάλικ κατά Λιχτενστάιν (αρ. προσφυγής 23922/19) - [Λυδία Ρωτούς]

Υπόθεση Ματαλάς κατά Ελλάδας (αρ. προσφ. 1864/18) - Η καταδίκη για συκοφαντική δυσφήμηση ως παραβίαση του δικαιώματος στην ελευθερία της έκφρασης [Ιωάννα Τσεκούρα]

Υπόθεση Σταυρόπουλος και άλλοι εναντίον Ελλάδας (αρ. προσφυγής 52484/18) - [Μαρία Νικολαράκου]

Υπόθεση Πάβελ Σίσκοβ κατά Ρωσίας (αρ. προσφυγής 78754/13) - Γονική επιμέλεια [Ίριδα Γαλανοπούλου]

Υπόθεση Behar και Gutman κατά Βουλγαρίας ( αρ. προσφυγής 29335/13) - Παραβίαση του δικαιώματος σεβασμού της ιδιωτικής ζωής και της απαγόρευσης των διακρίσεων [Μαρίνα Βαμβακίδου]

Υπόθεση Lewandowski κατά Πολωνίας ( αρ. Απόφασης 29848/17 ) - [Αγνή Παπαδημητρίου]

Υπόθεση M.V. κατά Πολωνίας - Παράλειψη διασφάλισης ταχείας διαδικασίας σχετικά με τη διεθνή απαγωγή παιδιών από γονείς [Μαρία Ειρήνη Τζαμάκου]

Υπόθεση Rid Novaya Gazeta και Zao Novaya Gazeta εναντίον Ρωσίας (αρ. προσφυγής 44561/11) - [Ίριδα Γαλανοπούλου]

Υπόθεση AktivaDOO κατά Σερβίας (αρ. προσφυγής 23079/11) - Δυσανάλογη παρέμβαση στο δικαίωμα ειρηνικής απόλαυσης της περιουσίας δια της κατάσχεσης και πώλησης εμπορευμάτων [Μαρίνα Βαμβακίδου]


Δικαστήριο Ευρωπαϊκής Ένωσης

Υπόθεση της 17ης Δεκεμβρίου 2020 C398/19 - Έκδοση πολίτη της Ένωσης σε τρίτη χώρα [Αγνή Παπαδημητρίου]

Υπόθεση της 17ης Δεκεμβρίου 2020 - C710 - Ελεύθερη κυκλοφορία εργαζομένων [Μαρία Νικολαράκου]

Διάταξη της 1ης Οκτωβρίου 2020 C‑89/20- Η αρχή ne bis in idem [Αγνή Παπαδημητρίου]


Γαλλικό Συμβούλιο της Επικρατείας (Conseil Dtat)

13 Οκτωβρίου 2020 - Η πιθανή διαβίβαση δεδομένων υγείας ευρωπαίων πολιτών στις ΗΠΑ από εταιρία υπαγόμενη στο Αμερικάνικο Δίκαιο στο πλαίσιο προσωρινής δικαστικής προστασίας [Μαρία Κατσιώτη]


Γαλλικό Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο  (Cour de cassation)

Ολομέλεια

4 Οκτωβρίου 2019 Ακύρωση εγγραφής στα γαλλικά μητρώα των αμερικάνικων πιστοποιητικών γεννήσεως παιδιών γεννημένων στις ΗΠΑ μέσω παρένθετης μητρότητας [Μαρία Κατσιώτη]


Γερμανικό Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο (Bundesverfassungsgericht)

- 2 BvR 1333/17 - Απαγόρευση χρήσης μαντίλας σε ασκούμενη δικηγόρο - υποχρέωση κρατικής ουδετερότητας [Ιωάννα Μάρκου]

-1 BvR 709/21 - Επικοινωνία με το τέκνο απουσία του νυν συζύγου [Ιωάννα Μάρκου] 


Διοικητικό Δικαστήριο Βαυαρίας

29 Ιανουαρίου 2021 - Έλεγχος αναλογικότητας μέτρων σχετικά με το κλείσιμο των σχολείων για την ανάσχεση της πανδημίας κορονοϊού [Ιωάννα Κώνστα]