Νομολογία

Συμβούλιο της Επικρατείας

Ολομέλεια

943/2020 - Πρόσληψη προσωπικού με ατομικές συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου [Φωτεινή Άννα Μακρίδου]

Τμήμα Β'

400/2020 - Παραδεκτή η «ne bis in idem», το πρώτον, ενώπιον του ΣτΕ [Ηλέκτρα Σαλιάρη]

Τμήμα Δ'

1227/2020 - Το δικαίωμα πληροφορείν παρουσιαστή αναφορικά με σεξουαλικές προτιμήσεις προσώπου [Μαρία Κατσιώτη]

Άρειος Πάγος

Πολιτικές

Τμήμα Α1

1138/2020 - Η καταχρηστικότητα των Γ.Ο.Σ. στις τραπεζικές συναλλαγές [Ειρήνη Λαϊνάκη]


28/2020 - Αποζημίωση πελατείας εμπορικού αντιπροσώπου βάσει σύμβασης ορισμένου χρόνου [Ιωάννα Τσεκούρα]

Ποινικές

Ολομέλεια

3/2021 - Έννοια τρίτου κατ' άρθρα 362-363 ΠΚ και δικαστικά πρόσωπα [Χριστίνα Γάσπαρη]

Τμήμα Β'

642/2020 - Χρήση πλαστού εγγράφου κατά τον Νέο ΠΚ, συρροή με το έγκλημα της πλαστογραφίας [Αναστασία Λέκκου]

Τμήμα Στ'

887/2020 - Βιασμός - Γενετήσιες πράξεις με ανήλικο - εκκρεμοδικία - αποδεικτικά μέσα - Κατ' εξακολούθηση έγκλημα [Κωνσταντίνος Φιλιππουπολίτης]

Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών 

2532/2020 - Προϋποθέσεις παραδεκτού της Προσεπίκλησης Δικονομικού Εγγυητή [Μιχάλης Σταυρακάκης]

Μονομελές Πρωτοδικείο Κοζάνης  

248/2020 - Αναπροσαρμογή καταβολής ποσοστού μισθώματος λόγω κορωνοϊού COVID-19 [Μαρία Ειρήνη Τζαμάκου] 

Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης

Νήσοι Μάρσαλ κατά Πακιστάν - Υποχρεώσεις σχετικά με την παύση των εξοπλιστικών πυρηνικών προγραμμάτων και του πυρηνικού αφοπλισμού και το ζήτημα της ύπαρξης διαφοράς [Αλεξία Θεοδωροπούλου]

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων
του Ανθρώπου

Υπόθεση Γκάλικ κατά Λιχτενστάιν (αρ. προσφυγής 23922/19) [Λυδία Ρωτούς]


Υπόθεση Σταυρόπουλος και άλλοι εναντίον Ελλάδας (αρ. προσφυγής 52484/18)

 [Μαρία Νικολαράκου]


Υπόθεση Πάβελ Σίσκοβ κατά Ρωσίας (αρ. προσφυγής 78754/13) - Γονική επιμέλεια [Ίριδα Γαλανοπούλου]


Υπόθεση Rid Novaya Gazeta και Zao Novaya Gazeta εναντίονΡωσίας (αρ. προσφυγής 44561/11) [Ίριδα Γαλανοπούλου]


Υπόθεση AktivaDOO κατά Σερβίας (αρ. προσφυγής 23079/11) - Δυσανάλογη παρέμβαση στο δικαίωμα ειρηνικής απόλαυσης της περιουσίας δια της κατάσχεσης και πώλησης εμπορευμάτων [Μαρίνα Βαμβακίδου]

Δικαστήριο Ευρωπαϊκής Ένωσης

Υπόθεση της 17ης Δεκεμβρίου 2020 C398/19 - Έκδοση πολίτη της Ένωσης σε τρίτη χώρα [Αγνή Παπαδημητρίου]

Γαλλικό Συμβούλιο της Επικρατείας (Conseil Dtat)

13 Οκτωβρίου 2020 - Η πιθανή διαβίβαση δεδομένων υγείας ευρωπαίων πολιτών στις ΗΠΑ από εταιρία υπαγόμενη στο Αμερικάνικο Δίκαιο στο πλαίσιο προσωρινής δικαστικής προστασίας [Μαρία Κατσιώτη]

Γαλλικό Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο  (Cour de cassation)

Ολομέλεια

4 Οκτωβρίου 2019 Ακύρωση εγγραφής στα γαλλικά μητρώα των αμερικάνικων πιστοποιητικών γεννήσεως παιδιών γεννημένων στις ΗΠΑ μέσω παρένθετης μητρότητας [Μαρία Κατσιώτη]

Γερμανικό Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο (Bundesverfassungsgericht)

- 2 BvR 1333/17 - Απαγόρευση χρήσης μαντίλας σε ασκούμενη δικηγόρο - υποχρέωση κρατικής ουδετερότητας [Ιωάννα Μάρκου]

Διοικητικό Δικαστήριο Βαυαρίας

29 Ιανουαρίου 2021 - Έλεγχος αναλογικότητας μέτρων σχετικά με το κλείσιμο των σχολείων για την ανάσχεση της πανδημίας κορονοϊού [Ιωάννα Κώνστα]