3ο τεύχος

Το 3ο τεύχος του Φοιτητικού Νομικού Περιοδικού "Υπαγωγή".

Αφιέρωση: ''Κ. Μ. Ιωάννου"

τόμος Α' || σσ. 159-268


4,00 €