5ο τεύχος

Το 5ο τεύχος του Φοιτητικού Νομικού Περιοδικού "Υπαγωγή".

Αφιέρωση: ''Κ. Γ. Πιτσάκη"

τόμος Α' || σσ. 411-536

4,00 €