5ο τεύχος

Το 5ο τεύχος του Φοιτητικού Νομικού Περιοδικού "Υπαγωγή".

Αφιέρωση: ''Κ. Γ. Πιτσάκη"

τόμος Α' || σσ. 411-536

*Η προσφορά αφορά Νομικούς (Μέλη ΔΕΠ, Δικηγόρους, Δικηγορικές Εταιρίες, Συμβολαιογράφους, Δικαστικούς Λειτουργούς)

3,00 €