10ο τεύχος

Το 10ο τεύχος του Φοιτητικού Νομικού Περιοδικού "Υπαγωγή".

Αφιέρωση: "Γ. Α. Μπαλής"

τόμος Β' || σσ. 567-734

7,50 €