Χρυσοί Χορηγοί


Η δράση που αναπτύσσει το Περιοδικό είναι μη κερδοσκοπική και τα έσοδα τόσο από τις πωλήσεις των τευχών όσο και από τις χορηγίες κατοχυρώνουν την αυτοχρηματοδότησή του.  


Χρηματοδοτήστε το φοιτητικό μας εγχείρημα συμβάλλοντας στην εξέλιξή του και απολαμβάνοντας ανταποδοτικά οφέλη. Βρείτε τα πακέτα ανταποδοτικών χορηγιών πατώντας το ακόλουθο κουμπί.