ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Η προσφορά αφορά αποκλειστικά φοιτητές.

Περιλαμβάνεται ένα (1) αντίτυπο του 11ου τεύχους και ένα (1) αντίτυπο του 12ου τεύχους.

*Κάθε τεύχος αποστέλλεται ξεχωριστά όταν εκδοθεί. Εφόσον επιλέξετε να παραγγείλετε μαζί με την παρούσα και παλαιότερα τεύχη, αυτά θα σας αποσταλούν κατά την πρώτη αποστολή.

12,00 €