2ο τεύχος

Το 2ο τεύχος του Φοιτητικού Νομικού Περιοδικού "Υπαγωγή".

Αφιέρωση: "Δ. Θ. Τσάτσος"

τόμος Α' || σσ. 83-158

4,00 €