Προσφορά #1

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Η προσφορά περιλαμβάνει:

ένα (1) αντίτυπο του 7ου τεύχους (Νοέμβριος 2019) και ένα (1) αντίτυπο του 8ου τεύχους (Μάιος 2020) 

10,00 €