6ο τεύχος

Το 6ο τεύχος του Φοιτητικού Νομικού Περιοδικού "Υπαγωγή".

Αφιέρωση: ''Δ. Κοντόγιωργα-Θεοχαροπούλου"

τόμος Α' || σσ. 537-700


4,00 €