7ο τεύχος

Το 7ο τεύχος του Φοιτητικού Νομικού Περιοδικού "Υπαγωγή".

Αφιέρωση: "Α. Γιωτοπούλου-Μαραγκοπούλου"

τόμος Α' || σσ. 701-840

4,50 €