9ο τεύχος

Το 9ο τεύχος του Φοιτητικού Νομικού Περιοδικού "Υπαγωγή".

Αφιέρωση: "K. N. Ρόκας"

τόμος Β' || σσ. 185-382

7,50 €