8ο τεύχος

Το 8ο τεύχος του Φοιτητικού Νομικού Περιοδικού "Υπαγωγή".

Αφιέρωση: "N. I. Χωραφάς"

τόμος Β' || σσ. 1-184

7,00 €