Υποβολή εργασιών προς δημοσίευση!

2022-07-07

Αγαπητό αναγνωστικό κοινό της «Υπαγωγής»,

Το Φοιτητικό Νομικό Περιοδικό της ELSA Komotini σάς προσκαλεί να υποβάλετε τα κείμενά σας (Άρθρα, Μελέτες, Σχολιασμοί Δικαστικών Αποφάσεων) προς δημοσίευση στο δέκατο τρίτο τεύχος της «Υπαγωγής». Καταληκτική προθεσμία υποβολής ορίζεται η 25η Ιουλίου 2022 23:59 (EEST).

Η υποβολή γίνεται στη διεύθυνση per.ypagogi@gr.elsa.org.

Κείμενα μπορούν να αποστείλουν:

1. όλα τα τακτικά και ταμειακώς ενήμερα μέλη του σωματείου της ELSA Komotini,

2. μη μέλη του Σωματείου που φοιτούν στη Νομική Σχολή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (είτε σε προπτυχιακό, είτε σε μεταπτυχιακό, είτε σε διδακτορικό επίπεδο),

3. φοιτητές των λοιπών Νομικών Σχολών της χώρας και

4. πτυχιούχοι Νομικής Σχολής μέχρι ηλικίας τριάντα (30) ετών που ασκούν συναφή δραστηριότητα προς το παραπάνω αντικείμενο σπουδών.

Για τα μη μέλη του Σωματείου διευκρινίζεται ότι η δημοσίευση είναι δυνατή σε περίπτωση δυσαναπλήρωτου κενού στην ύλη, κατά την κρίση της Διευθύνσεως του Περιοδικού.

Για περισσότερες πληροφορίες, ιδίως για τους κανόνες συγγραφής, μορφολογίας και μεθοδολογίας των πονημάτων, σας προτρέπουμε να συμβουλευτείτε την ενότητα «Συγγραφή και Δημοσίευση» του ιστοτόπου του Περιοδικού μας 

https://www.ypagogi.gr/syggrafiergasion/ .