Υποβολή εργασιών προς δημοσίευση!

2022-01-20

Aγαπητό αναγνωστικό κοινό της «Υπαγωγής», Φίλες και φίλοι του Περιοδικού μας, 

Καθώς οι εργασίες για το ενδέκατο τεύχος της «Υπαγωγής» έχουν πλέον αισίως ολοκληρωθεί, σας ενημερώνουμε ότι καταληκτική προθεσμία υποβολής κειμένων (άρθρων, μελετών και σχολιασμών δικαστικών αποφάσεων) προς δημοσίευση στο δωδέκατο τεύχος του Περιοδικού ορίζεται η 15η Φεβρουαρίου 2022 23:59 (EEST). 

Η υποβολή γίνεται στη διεύθυνση per.ypagogi@gr.elsa.org. Κείμενα μπορούν να αποστείλουν:

1. όλα τα τακτικά και ταμειακώς ενήμερα μέλη του σωματείου της ELSA Komotini, 

2. μη μέλη του σωματείου που φοιτούν στη Νομική Σχολή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (είτε σε προπτυχιακό, είτε σε μεταπτυχιακό, είτε σε διδακτορικό επίπεδο),

 3. φοιτητές των λοιπών Νομικών Σχολών της χώρας 

 4. νέοι νομικοί μέχρι ηλικίας τριάντα (30) ετών. 

Διευκρινίζεται ότι προτεραιότητα δίδεται στα τακτικά και ταμειακώς ενήμερα μέλη της ELSA Komotini.

 Για περισσότερες πληροφορίες, ιδίως για τους κανόνες συγγραφής, μορφολογίας και μεθοδολογίας των πονημάτων, σας προτρέπουμε να συμβουλευτείτε την ενότητα «Συγγραφή και Δημοσίευση» της ιστοσελίδας του Περιοδικού (https://www.ypagogi.gr/syggrafiergasion/)