«Υπαγωγή στην εμπειρία του Περιοδικού»

2021-07-14

Η Ελια Κωστοπούλου (δεύτερο έτος), η Σεμίνα Μουστακαλή (τέταρτο έτος) και ο Νίκος Πιπερίδης (τέταρτο έτος), μέλη της Συντακτικής Επιτροπής 2020-21, γράφουν για την εμπειρία τους στο Περιοδικό. Υπόβαλε την αίτησή σου έως τις 15/07/2021 και γίνε μέλος της μεγάλης νομικής οικογένειας της ''Υπαγωγής".