«Υπαγωγή στην εμπειρία του Περιοδικού »

2021-07-13

Η Ελευθερία Κυρτοπούλου (δεύτερο έτος), η Κωνσταντίνα Μπλάθρα (τρίτο έτος) και η Εύελυν Ρουχωτά (τέταρτο έτος), μέλη της Συντακτικής Επιτροπής 2020-21 γράφουν για την εμπειρία τους στο Περιοδικό. Υπόβαλε την αίτησή σου έως τις 15/07/2021 και γίνε μέλος της μεγάλης νομικής οικογένειας της ''Υπαγωγής"