«Υπαγωγή στην εμπειρία του Περιοδικού»

2021-07-09

Η Στέλλα Φανουράκη (δεύτερο έτος), ο Ηλίας Κιούσης (τρίτο έτος) και ο Κωνσταντίνος Αυγητίδης (τέταρτο έτος), μέλη της Συντακτικής Επιτροπής 2020-21 γράφουν για την εμπειρία τους στο Περιοδικό. Υπόβαλε την αίτησή σου έως τις 10/07/2021 και γίνε μέλος της μεγάλης νομικής οικογένειας της ''Υπαγωγής"!