Βρείτε το 9ο τεύχος στην ιστοσελίδα μας!

2021-01-05

Με μεγάλη χαρά υποδεχόμαστε τη νέα χρονιά με το ένατο τεύχος της ''Υπαγωγής''! Μπορείτε να το βρείτε στην ιστοσελίδα μας.

Το τεύχος είναι αφιερωμένο στη μνήμη του εκλιπόντος καθηγητή Κωνσταντίνου Ρόκα. Το κύρος του, το ακέραιο του χαρακτήρα του και η δογματική σαφήνεια σε όλο το επιστημονικό έργο του είναι μόνο λίγα από τα χαρακτηριστικά που τον καθιστούν υπόδειγμα επιστήμονα και πανεπιστημιακού διδασκάλου, χάρη στον οποίο εξελίχθηκε το εμπορικό δίκαιο στην Ελλάδα.

Στο 9ο τεύχος του Περιοδικού θα βρείτε την ενότητα επιθεωρήσεων νομοθεσίας, η οποία έχει στόχο την παρουσίαση και τη διατύπωση παρατηρήσεων επί πρόσφατων νομοθετικών αλλαγών. Την ενότητα αυτή πλαισιώνουν οι ενδιαφέρουσες θεματικές της τροποποίησης στη διαδικασία της πολιτογράφησης του νέου Κώδικά Ελληνικής Ιθαγένειας και της αποτίμησης των αλλαγών του νέου Πτωχευτικού Κώδικα.