Το κάλεσμα για Συνεργάτες του Εκδότη του Νομικού Περιοδικού «Υπαγωγή» συνεχίζεται!

2021-08-25

Καταληκτική προθεσμία υποβολής ορίζεται στις 29/08/2021 στις 23:59 (EEST). Οι συνεργάτες του Εκδότη εργάζονται και συνεπικουρούν τα καθήκοντά του Εκδότη. Προβλέπεται ο καταμερισμός των αρμοδιοτήτων.Οι Συνεργάτες του Εκδότη μπορούν να εργάζονται και εξ' αποστάσεως. Δεν απαιτείται φυσική παρουσία στην έδρα του Περιοδικού, την Κομοτηνή. Η δήλωση συμμετοχής γίνεται με την αποστολή του βιογραφικού σας σημειώματος (σε αρχείο pdf) στην ηλεκτρονική διεύθυνση publisher.ypagogi@gr.elsa.org. Για τυχόν απορίες, μπορείτε να απευθυνθείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Περιοδικού (per.ypagogi@gr.elsa.org).