Το ενδέκατο τεύχος της «Υπαγωγής» έχει κυκλοφορήσει!

2022-08-02

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Περιοδικού μας, όπου θα βρείτε την εν λόγω επισκόπηση νομολογίας μαζί με πλήθος άλλων νομικών δημοσιεύσεων, μέσω του συνδέσμου https://issuu.com/ypagogi/docs/_._4b753c5acdb12d. 

Ακόμα, επισκεφθείτε το e-shop στην ιστοσελίδα μας, https://issuu.com/ypagogi/docs/_11_, για να αποκτήσετε όλα τα τεύχη της «Υπαγωγής»!