Το δωδέκατο τεύχος της «Υπαγωγής» έχει κυκλοφορήσει!

2022-12-15

Το δωδέκατο τεύχος της «Υπαγωγής» έχει κυκλοφορήσει!

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Περιοδικού μας, όπου θα βρείτε την εν λόγω Επισκόπηση Νομολογίας μαζί με πλήθος άλλων νομικών δημοσιεύσεων, μέσω του συνδέσμου, https://www.ypagogi.gr/teuxitisypagogis/.

Ακόμα, επισκεφθείτε το e-shop στην ιστοσελίδα μας, https://www.ypagogi.gr/eshop/, για να αποκτήσετε όλα τα τεύχη της «Υπαγωγής»!