Το δωδέκατο τεύχος της «Υπαγωγής» έχει κυκλοφορήσει!

2022-12-05

Το δωδέκατο τεύχος της «Υπαγωγής» έχει κυκλοφορήσει! 

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Περιοδικού μας, όπου θα βρείτε τις εν λόγω επιλογές από τη νομολογία μαζί με πλήθος άλλων νομικών δημοσιεύσεων, μέσω του συνδέσμου, https://www.ypagogi.gr/teuxitisypagogis/

Ακόμα, επισκεφθείτε το e-shop στην ιστοσελίδα μας, https://www.ypagogi.gr/eshop/, για να αποκτήσετε όλα τα τεύχη της «Υπαγωγής»!