Το δωδέκατο τεύχος της «Υπαγωγής» έχει κυκλοφορήσει!

2022-11-27

Το δωδέκατο τεύχος της «Υπαγωγής» έχει κυκλοφορήσει! 

 Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Περιοδικού μας, όπου θα βρείτε τις εν λόγω μελέτες μαζί με πλήθος άλλων νομικών δημοσιεύσεων, μέσω του συνδέσμου https://www.ypagogi.gr/teuxitisypagogis/. 

 Ακόμα, επισκεφθείτε το e-shop στην ιστοσελίδα μας, https://www.ypagogi.gr/eshop/, για να αποκτήσετε όλα τα τεύχη της «Υπαγωγής»!