Το δωδέκατο τεύχος της «Υπαγωγής» έχει κυκλοφορήσει!

2022-11-25

Το δωδέκατο τεύχος της «Υπαγωγής» έχει κυκλοφορήσει! Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Περιοδικού μας, όπου θα βρείτε τα εν λόγω άρθρα μαζί με πλήθος άλλων νομικών δημοσιεύσεων, μέσω του συνδέσμου https://www.ypagogi.gr/teuxitisypagogis/. Ακόμα, επισκεφθείτε το e-shop στην ιστοσελίδα μας, https://www.ypagogi.gr/eshop/, για να αποκτήσετε όλα τα τεύχη της «Υπαγωγής»!