Το δέκατο τεύχος της "Υπαγωγής" έχει κυκλοφορήσει!

2021-10-08

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Περιοδικού μας, όπου θα βρείτε τον εν λόγω σχολιασμό μαζί με πλήθος άλλων νομικών δημοσιεύσεων, μέσω του συνδέσμου https://www.ypagogi.gr/teuxitisypagogis/. 

Ακόμα, επισκεφθείτε το e-shop στην ιστοσελίδα μας, https://www.ypagogi.gr/eshop/, για να αποκτήσετε όλα τα τεύχη της «Υπαγωγής»!