Το δέκατο τεύχος της "Υπαγωγής" έχει κυκλοφορήσει!

2021-10-01

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Περιοδικού μας, όπου θα βρείτε το εν λόγω άρθρο μαζί με πλήθος άλλων νομικών δημοσιεύσεων, μέσω του συνδέσμου https://www.ypagogi.gr/teuxitisypagogis/. 

Ακόμα, επισκεφθείτε το e-shop στην ιστοσελίδα μας, https://www.ypagogi.gr/eshop/ , για να αποκτήσετε όλα τα τεύχη της Υπαγωγής!