Το 13o τεύχος της «Υπαγωγής» έχει κυκλοφορήσει!

2023-06-06

Το δέκατο τρίτο τεύχος της «Υπαγωγής» έχει κυκλοφορήσει!

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Περιοδικού μας, όπου θα βρείτε την εν λόγω επιλογή από τη νομολογία μαζί με πλήθος άλλων νομικών δημοσιεύσεων, μέσω του συνδέσμου https://www.ypagogi.gr/teuxitisypagogis/.

Ακόμα, επισκεφθείτε το e-shop στην ιστοσελίδα μας, https://www.ypagogi.gr/eshop/, για να αποκτήσετε όλα τα τεύχη της «Υπαγωγής»!