Το 13o τεύχος της «Υπαγωγής» έχει κυκλοφορήσει!

2023-05-23

Το δέκατο τρίτο τεύχος της «Υπαγωγής» έχει κυκλοφορήσει! 

 Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Περιοδικού μας, όπου θα βρείτε την εν λόγω μελέτη μαζί με πλήθος άλλων νομικών δημοσιεύσεων, μέσω του συνδέσμου https://www.ypagogi.gr/teuxitisypagogis/. 

 Ακόμα, επισκεφθείτε το e-shop στην ιστοσελίδα μας, https://www.ypagogi.gr/eshop/, για να αποκτήσετε όλα τα τεύχη της «Υπαγωγής»!