Το 11o τεύχος της «Υπαγωγής» έχει κυκλοφορήσει!

2022-05-11

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Περιοδικού μας, όπου θα βρείτε τις εν λόγω μελέτες μαζί με πλήθος άλλων νομικών δημοσιεύσεων, μέσω του συνδέσμου https://www.ypagogi.gr/teuxitisypagogis/.


Ακόμα, επισκεφθείτε το e-shop στην ιστοσελίδα μας, https://www.ypagogi.gr/eshop/ , για να αποκτήσετε όλα τα τεύχη της «Υπαγωγής»!