Στο 9ο τεύχος της ''Υπαγωγής'': Σχολιασμός Δικαστικής Απόφασης ''Σκέψεις για το έγκλημα του βιασμού (άρ. 336 ΠΚ) (ΜΟΔ Βόλου 5/2020)''

2021-04-09

Το ένατο τεύχος της Υπαγωγής έχει κυκλοφορήσει! Μπορείτε να διαβάσετε τον συγκεκριμένο σχολιασμό στην ιστοσελίδα του Περιοδικού, μέσω του συνδέσμου www.ypagogi.gr/teuxitisypagogis/Επισκεφθείτε το e-shop στην ιστοσελίδα μας https://www.ypagogi.gr/eshop και αποκτήστε όλα τα τεύχη της Υπαγωγής!