Στο 9ο τεύχος της ‘’Υπαγωγής’’: Σχολιασμός δικαστικής απόφασης: Η συνταγματικότητα της ιδιωτικοποίησης των εταιριών ύδρευσης (ΣτΕ 1223/2020: παραπομπή στην ολομέλεια)

2021-04-24
Το ένατο τεύχος της Υπαγωγής έχει κυκλοφορήσει!Μπορείτε να διαβάσετε τον συγκεκριμένο σχολιασμό δικαστικής απόφασης στην ιστοσελίδα του Περιοδικού, μέσω του συνδέσμου www.ypagogi.gr/teuxitisypagogis/
Επισκεφθείτε το e-shop στην ιστοσελίδα μας https://www.ypagogi.gr/eshop και αποκτήστε όλα τα τεύχη της Υπαγωγής!