Στο 9ο τεύχος της ''Υπαγωγής'': Μελέτη ''Η χρησιμότητα της θεωρίας του ανταλλάγματος ως νόμιμης αιτίας πλουτισμού''

2021-04-04

Το ένατο τεύχος της Υπαγωγής έχει κυκλοφορήσει! Μπορείτε να διαβάσετε τη συγκεκριμένη μελέτη στην ιστοσελίδα του Περιοδικού, μέσω του συνδέσμου www.ypagogi.gr/teuxitisypagogis/Επισκεφθείτε το e-shop στην ιστοσελίδα μας https://www.ypagogi.gr/eshop και αποκτήστε όλα τα τεύχη της Υπαγωγής!