Προθεσμία υποβολής κειμένων για το 10ο τεύχος.

2021-01-10

Σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία υποβολής εργασιών για το δέκατο τεύχος ορίζεται στις 15 Φεβρουαρίου 2021 23:59 μ.μ. (EEST).

Κείμενα μπορούν να αποστείλουν:

1. Όλα τα τακτικά μέλη του σωματείου της ELSA Komotini

2. Μη μέλη που είναι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές που φοιτούν στη Νομική Σχολή του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης

3. Φοιτητές των άλλων Νομικών Σχολών

Για τα μη μέλη διευκρινίζεται ότι δύναται η δημοσίευση σε περίπτωση δυσαναπλήρωτου κενού, κατά την κρίση της Διεύθυνσης του Περιοδικού.

Η υποβολή γίνεται στη διεύθυνση per.ypagogi@gr.elsa.org.

Για περισσότερες πληροφορίες, ιδίως για τους κανόνες συγγραφής, μορφολογίας και μεθοδολογίας, συμβουλευτείτε την ενότητα ''Συγγραφή Εργασιών'' της ιστοσελίδας του Περιοδικού https://www.ypagogi.gr/syggrafiergasion/

Στείλετε και εσείς άρθρο, μελέτη ή σχολιασμό δικαστικής απόφασης προς δημοσίευση!