Προθεσμία υποβολής εργασιών για το 8ο τεύχος

2019-12-05

Aγαπητοί αναγνώστες και φίλοι της "Υπαγωγής",
Aγαπητά μέλη και φίλοι της ELSA Komotini,

Το Φοιτητικό Νομικό Περιοδικό «Υπαγωγή» σας προσκαλεί να υποβάλετε τις δικές σας εργασίες προς δημοσίευση για το όγδοο τεύχος του Περιοδικού.

Εργασία μπορούν να αποστείλουν όλα τα τακτικά μέλη του σωματείου της ELSA Komotini, καθώς και μη μέλη που είναι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές που φοιτούν στη Νομική Σχολή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.Περαιτέρω, δικαίωμα συγγραφής κατοχυρώνεται και στα τακτικά μέλη του σωματείου που είναι απόφοιτοι Νομικής Σχολής μέχρι ηλικίας 30 χρόνων και υπηρετούν ως ασκούμενοι δικηγόροι ή ασκούν άλλη δραστηριότητα συναφή προς το παραπάνω αντικείμενο σπουδών.  

Επιπλέον, δύναται να δημοσιεύσουν στο Περιοδικό και φοιτητές των άλλων Νομικών Σχολών.

Για τα μη μέλη διευκρινίζεται ότι δύναται η δημοσίευση σε περίπτωση δυσαναπλήρωτου κενού, κατά την κρίση της Διεύθυνσης του Περιοδικού.

Καταληκτική προθεσμία υποβολής εργασιών για το όγδοο τεύχος ορίζεται στις 31 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 11:59 μμ και η υποβολή γίνεται στη διεύθυνση per.ypagogi@gr.elsa.org.

Για περισσότερες πληροφορίες, ιδίως για τους κανόνες συγγραφής, μορφολογίας και μεθοδολογίας, συμβουλευτείτε την ενότητα "Συγγραφή Εργασιών" της ιστοσελίδας του Περιοδικού