Προθεσμία υποβολής εργασιών για το 7ο τεύχος

2019-06-06

Aγαπητά μέλη και φίλοι της ELSA Komotini,

Το Φοιτητικό Νομικό Περιοδικό «Υπαγωγή» σας προσκαλεί να υποβάλετε τις δικές σας εργασίες προς δημοσίευση για το έβδομο τεύχος του Περιοδικού.

Εργασία μπορούν να αποστείλουν όλα τα τακτικά μέλη του σωματείου της ELSA Komotini τα οποία, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Καταστατικού της, αποτελούνται από τους προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές που φοιτούν στη Νομική Σχολή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Περαιτέρω, δικαίωμα συγγραφής κατοχυρώνεται και στα τακτικά μέλη του σωματείου που είναι απόφοιτοι Νομικής Σχολής μέχρι ηλικίας 30 χρόνων και υπηρετούν ως ασκούμενοι δικηγόροι ή ασκούν άλλη δραστηριότητα συναφή προς το παραπάνω αντικείμενο σπουδών.

Καταληκτική προθεσμία υποβολής εργασιών για το έβδομο τεύχος ορίζεται στις 31 Ιουλίου 2019 και ώρα 11:59 μμ και στη διεύθυνση per.ypagogi@gr.elsa.org.

Για περισσότερες πληροφορίες, ιδίως για τους κανόνες συγγραφής, μορφολογίας και μεθοδολογίας, συμβουλευτείτε την ενότητα "Συγγραφή Εργασιών¨της ιστοσελίδας του Περιοδικού (https://www.ypagogi.gr/syggrafiergasion/)