Πρόσκληση και προθεσμία υποβολής εργασιών για το τρίτο τεύχος

2017-05-13

Αγαπητά μέλη και φίλοι της ELSA Komotini,

Το Φοιτητικό Νομικό Περιοδικό «Υπαγωγή» σας προσκαλεί να υποβάλετε τις δικές σας εργασίες προς δημοσίευση για το τρίτο τεύχος του Περιοδικού.

Εργασία μπορεί να αποστείλει προς δημοσίευση κάθε φοιτητής (προπτυχιακός/ μεταπτυχιακός/ διδακτορικός (υποψήφιος διδάκτορας)) που είναι τακτικό και ταμειακά ενήμερο μέλος της ELSA Komotini. Εργασία μπορεί να αποστείλει προς δημοσίευση και φοιτητής που δεν είναι μέλος του Σωματείου, όταν είναι προπτυχιακός και εφόσον έχει περατώσει τα βασικά έτη σπουδών (4) και δεν διαμένει πλέον στον τόπο φοίτησης, ή όταν είναι μεταπτυχιακός ή υποψήφιος διδάκτορας.

Καταληκτική προθεσμία υποβολής εργασιών για το τρίτο τεύχος ορίζεται στις 4 Αυγούστου 2017 και ώρα 11:59 μμ.

Για περισσότερες πληροφορίες, ιδίως για τους κανόνες συγγραφής, μορφολογίας και μεθοδολογίας, συμβουλευτείτε την ενότητα "Συγγραφή Εργασιών¨της ιστοσελίδας του Περιοδικού.