Περίληψη Σχολιασμού Δικαστικής Απόφασης 14ου τεύχους

2024-05-26

Το δέκατο τέταρτο τεύχος της «Υπαγωγής» έχει κυκλοφορήσει!
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Περιοδικού μας, όπου θα βρείτε τον εν λόγω σχολιασμό δικαστικής απόφασης μαζί με πλήθος άλλων νομικών δημοσιεύσεων, μέσω του συνδέσμου https://www.ypagogi.gr/teuxitisypagogis/.
Ακόμα, επισκεφθείτε το e-shop στην ιστοσελίδα μας, https://www.ypagogi.gr/eshop/, για να αποκτήσετε όλα τα τεύχη της «Υπαγωγής»!