Περιλήψεις άρθρων 14ου τεύχους

2024-03-27

Το δέκατο τέταρτο τεύχος της «Υπαγωγής» έχει κυκλοφορήσει!
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Περιοδικού μας, όπου θα βρείτε τα εν λόγω άρθρα μαζί με πλήθος άλλων νομικών δημοσιεύσεων, μέσω του συνδέσμου https://www.ypagogi.gr/teuxitisypagogis/.
Ακόμα, επισκεφθείτε το e-shop στην ιστοσελίδα μας, https://www.ypagogi.gr/eshop/, για να αποκτήσετε όλα τα τεύχη της «Υπαγωγής»!