Παράταση προθεσμίας!

2023-07-18

Παράταση❗️

Αγαπητό αναγνωστικό κοινό της «Υπαγωγής», θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η προθεσμία για την υποβολή εργασιών προς δημοσίευση στο δέκατο πέμπτο τεύχος του Περιοδικού μας παρατείνεται μέχρι τις 30 Ιουλίου 2023 23:59 (EEST).

Σας υπενθυμίζουμε ότι η υποβολή γίνεται στο e-mail του Περιοδικού (per.ypagogi@gr.elsa.org.) και ότι κείμενα μπορούν να αποστείλουν:

1. όλα τα τακτικά και ταμειακώς ενήμερα μέλη του σωματείου της ELSA Komotini,

2. μη μέλη του Σωματείου που φοιτούν στη Νομική Σχολή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (είτε σε προπτυχιακό, είτε σε μεταπτυχιακό, είτε σε διδακτορικό επίπεδο),

3. φοιτητές των λοιπών Νομικών Σχολών της χώρας και

4. πτυχιούχοι Νομικής Σχολής μέχρι ηλικίας τριάντα (30) ετών που ασκούν συναφή δραστηριότητα προς το παραπάνω αντικείμενο σπουδών.

Για τα μη μέλη του Σωματείου διευκρινίζεται ότι η δημοσίευση είναι δυνατή σε περίπτωση δυσαναπλήρωτου κενού στην ύλη, κατά την κρίση της Διευθύνσεως του Περιοδικού.

Για περισσότερες πληροφορίες, ιδίως για τους κανόνες συγγραφής, μορφολογίας και μεθοδολογίας των πονημάτων, σας προτρέπουμε να συμβουλευτείτε την ενότητα «Συγγραφή και Δημοσίευση» του ιστοτόπου του Περιοδικού μας (https://www.ypagogi.gr/syggrafiergasion/).