ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ!

2022-11-26

 Δίνεται παράταση προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων σχετικά με τη στελέχωση της Ομάδας Νομολογιακής Έρευνας έως τις 30/11 και ώρα 23:59.