ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ!

2022-08-22

Το κάλεσμα για Συνεργάτες του Εκδότη του Περιοδικού «Υπαγωγή» συνεχίζεται!

 Ως νέα καταληκτική προθεσμία ορίζεται η 26η Αυγούστου στις 23:59 (EEST). 

Η δήλωση συμμετοχής γίνεται με την αποστολή του βιογραφικού σας σημειώματος (σε αρχείο pdf) στην ηλεκτρονική διεύθυνση publisher.ypagogi@gr.elsa.org. 

Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των Συνεργατών του Εκδότη θα καταμεριστούν με βάση τον φόρτο εργασίας της ομάδας και τις προσωπικές κλίσεις των ατόμων. 

Για τυχόν απορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Περιοδικού μας είτε να αποστείλετε προσωπικό μήνυμα στις σελίδες μας στο Instagram & στο Facebook.