ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ !

2022-02-16

Αγαπητό αναγνωστικό κοινό της «Υπαγωγής»,

Η προθεσμία για την υποβολή εργασιών προς δημοσίευση στο δωδέκατο τεύχος του Περιοδικού μας παρατείνεται μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2022 23:59 (EEST).Σας υπενθυμίζουμε ότι η υποβολή γίνεται στο e-mail του Περιοδικού (per.ypagogi@gr.elsa.org) και ότι εργασίες μπορούν να αποστείλουν:

1. όλα τα τακτικά και ταμειακώς ενήμερα μέλη του σωματείου της ELSA Komotini, 

2. μη μέλη του σωματείου που φοιτούν στη Νομική Σχολή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (είτε σε προπτυχιακό, είτε σε μεταπτυχιακό, είτε σε διδακτορικό επίπεδο),

3. φοιτητές των λοιπών Νομικών Σχολών της χώρας 

 4. νέοι νομικοί μέχρι ηλικίας τριάντα (30) ετών.

Στην ιστοσελίδα της «Υπαγωγής» (www.ypagogi.gr) μπορείτε να βρείτε και τον «Οδηγό για τους Συγγραφείς Εργασιών», τον οποίο σας προτρέπουμε να συμβουλευτείτε.