ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ !

2021-12-13

 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Δίνεται παράταση προθεσμίας για την υποβολή των αιτήσεων σχετικά με τη στελέχωση της Ομάδας Νομολογιακής Έρευνας έως τις 17/12 και ώρα 23:59.