Παράταση προθεσμίας

2017-02-26

Η προθεσμία υποβολής εργασιών για το δεύτερο τεύχος του Περιοδικού παρατείνεται έως τις 26/3/2017.