Κάλεσμα για Συνεργάτες του Εκδότη

2021-08-16

Αγαπητοί αναγνώστες και φίλοι της «Υπαγωγής»,Αγαπητά μέλη και φίλοι της ELSA Komotini,Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε το άνοιγμα του καλέσματος για τους Συνεργάτες του Εκδότη του Νομικού Περιοδικού «Υπαγωγή».Οι Συνεργάτες του Εκδότη, οι αρμοδιότητες των οποίων συγκεράζονται με εκείνες του τελευταίου, εργάζονται και συνεπικουρούν τα καθήκοντά του.Οι αρμοδιότητες του Εκδότη, δυνάμει των διατάξεων του κεφ. ΙΙ. Β. του Β' βιβλίου του Κανονισμού Λειτουργίας του Περιοδικού:Προωθητικές αρμοδιότητες: i. Διοργάνωση εκδηλώσεων του Περιοδικούii. Διαχείριση των σελίδων του Περιοδικού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Instagram, LinkedIn)iii. Δημιουργία προωθητικών εικόνων και αφισώνΟικονομικές αρμοδιότητες: iv. Σύνταξη ενιαύσιου προϋπολογισμού, εξαμηνιαίου ισολογισμού και οικονομικού απολογισμούv. Ανεύρεση οικονομικών πόρων και διαφημίσεων (fundraising)vi. Έκδοση ηλεκτρονικών αποδείξεωνvii. Συνεχής επικοινωνία με τον Ταμία της ELSA KomotiniΔιανεμητικές αρμοδιότητες: viii. Διανομή και πώληση των τευχών του Περιοδικού - Διαχείριση του e-shopix. Διατήρηση αναλυτικού αρχείου πωλήσεων και αρχείου συνδρομητών του Περιοδικού.Προβλέπεται ο καταμερισμός των αρμοδιοτήτων.Η δήλωση συμμετοχής γίνεται με την αποστολή του βιογραφικού σας σημειώματος (σε αρχείο pdf) στην ηλεκτρονική διεύθυνση publisher.ypagogi@gr.elsa.org.Καταληκτική προθεσμία υποβολής ορίζεται στις 29/08/2021 στις 23:59 μ.μ. (EEST)Κατόπιν, οι ενδιαφερόμενοι θα περάσουν από συνέντευξη από την Εκδότρια Κωνσταντίνα Μπλάθρα, την Αρχισυντάκτρια Αργυρή-Εμμανουέλα Βιδάκη και ένα μέλος της Συντακτικής Επιτροπής. Την ακριβή ημερομηνία και ώρα της συνεντεύξεως οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν με σχετικό e-mail.Για τυχόν απορίες, μπορείτε να απευθυνθείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Περιοδικού (per.ypagogi@gr.elsa.org).