Κάλεσμα για Συνεργάτες Εκδότη

2020-08-27

Αγαπητοί αναγνώστες και φίλοι της "Υπαγωγής",


Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε το άνοιγμα του καλέσματος για τους Συνεργάτες του Εκδότη του Νομικού Περιοδικού «Υπαγωγή».
Οι συνεργάτες του Εκδότη, οι αρμοδιότητες των οποίων συγκεράζονται με εκείνες του τελευταίου, εργάζονται και συνεπικουρούν τα καθήκοντά του.
Οι αρμοδιότητες του Εκδότη, δυνάμει των διατάξεων του κεφ. ΙΙ. Β. του Β' βιβλίου του Κανονισμού Λειτουργίας του Περιοδικού :

Προωθητικές αρμοδιότητες:
1. Διοργάνωση εκδηλώσεων του Περιοδικού.
2. Διαχείριση των σελίδων του Instagram, του Facebook .
3. Δημιουργία προωθητικών εικόνων και αφισών

Οικονομικές αρμοδιότητες:
4. Σύνταξη ενιαύσιου προϋπολογισμού, εξαμηνιαίου ισολογισμού και οικονομικού απολογισμού.
5. Ανεύρεση οικονομικών πόρων και διαφημίσεων (fundraising)
6. Έκδοση ηλεκτρονικών αποδείξεων.
7. Συνεχής επικοινωνία με τον Ταμία του σωματείου.

Διανεμητικές αρμοδιότητες:
8. Διανομή και πώληση των τευχών του Περιοδικού - Διαχείριση του e-shop του Περιοδικού.
9. Διατήρηση αναλυτικού αρχείου πωλήσεων και αρχείου συνδρομητών του Περιοδικού.

Προβλέπεται ο καταμερισμός των αρμοδιοτήτων.
Η δήλωση συμμετοχής γίνεται είτε με τη συμπλήρωση της παρακάτω φόρμας (σημειώνεται ότι δεν απαιτείται γράμμα κινήτρου):

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd5z-MfqaTdtQKw9pGu39OCc2CHjPxN1JgRIEhCN-PfLAVOzw/viewform


είτε με την αποστολή του βιογραφικού σας σημειώματος (σε αρχείο pdf) στην ηλεκτρονική διεύθυνση per.ypagogi@gr.elsa.org.
Καταληκτική προθεσμία υποβολής ορίζεται στις 29/08/2020 στις 11:59 μ.μ. Κατόπιν, εντός των επόμενων δύο ημερών, οι ενδιαφερόμενοι θα περάσουν από συνέντευξη, την ακριβή ημερομηνία και ώρα της οποίας θα ενημερωθούν με σχετικό email.
Για τυχόν απορίες, μπορείτε να απευθυνθείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Περιοδικού (per.ypagogi@gr.elsa.org).

Εκ της Διευθύνσεως του Περιοδικού.